Wat is RMC?

RMC-functie staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren tot 23 jaar.

Taak RMC-functie
De RMC-functie omvat drie taken (vastgelegd in wetgeving):

  • een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben.
  • benaderen en zorgdragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.
  • coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.

RMC-regio’s
Gemeenten moeten voor het uitvoeren van de RMC-functie samenwerken in regio’s. Dit is wettelijk vastgelegd. In Nederland zijn alle gemeenten verdeeld over 39 RMC-regio’s.

Deze regio’s zijn vastgesteld in de Uitvoeringsregeling Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten.

Per regio coördineert één contactgemeente de melding en registratie van voortijdig schoolverlaters door scholen. Daarnaast organiseert de contactgemeente samenwerking met diverse partijen op het gebied van werk, zorg en onderwijs om een passend traject voor individuele jongeren aan te bieden. Soms krijgt deze samenwerking concreet vorm in een Jongerenloket.

Meer over dit onderwerp

RMC Manifest: voor alle jongeren een toe...

Om nog slagvaardiger te kunnen zijn en iedere jongere een passende plek te laten vinden, hebben we een…

Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of...

De wet- en regelgeving op het gebied van Leerplicht en RMC biedt een prachtig kader om het recht…

Hoe is RMC vastgelegd in de wet?

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet houdende regels inzake de Regionale Meld- en…

Begeleidingsvormen

Op grond van de verschillende werkwijzen in de praktijk kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee vormen van…

Achtergronden RMC

Meldplicht scholen Scholen hebben een meldplicht. Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, zonder startkwalificatie…