RMC in vogelvlucht

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Een startkwalificatie biedt de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt.

Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 of hoger van het mbo.

Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs voortijdig. De RMC-wet maakt het mogelijk deze jongeren in kaart te brengen en te begeleiden richting een opleiding of een leer- werktraject.

De overheid heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 25.000 in 2016. Dit is een speerpunt van het Ministerie van OCW. Zij stelt hiervoor middelen, instrumenten en menskracht ter beschikking.

Uitgelicht

Agenda