RMC in vogelvlucht

Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Een startkwalificatie biedt de beste garantie voor een structurele plek op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 of hoger van het mbo.


Nog te veel jongeren verlaten het onderwijs voortijdig. De RMC-wet maakt het mogelijk deze jongeren in kaart te brengen en te begeleiden richting een opleiding of een leer- werktraject. De manier waarop RMC-regio’s dit organiseren verschilt per regio. RMC trajectbegeleiders werken bijvoorbeeld vanuit de gemeente, een regionaal bureau leerlingzaken, een ROC of een jongerenloket. 


De RMC-coördinator richt zich op de samenwerking in de regio om voor alle jongeren goede ondersteuning en een passende opleiding of (leer)werkplek te realiseren.  Ingrado heeft samen met haar leden het RMC Manifest ontwikkeld hetgeen wij als een goede leidraad zien voor de samenwerking in het sociaal domein en met de aanpalende domeinen arbeid, zorg en onderwijs. 


De overheid heeft zich ten doel gesteld het aantal voortijdig schoolverlaters terug te brengen tot 20.000 in 2024. Dit is een speerpunt van het Ministerie van OCW, zoals opgenomen in de regionale plannen voortijdig schoolverlaten 2020-2024.

Uitgelicht

RMC Manifest: voor alle jongeren een toekomst

Om nog slagvaardiger te kunnen zijn en iedere jongere een passende plek te laten vinden, hebben we een droom: inzet voor…

Taak RMC-functie

De RMC-functie omvat de volgende taken (vastgelegd in wetgeving):   een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen…

Nieuws

Agenda