Reactie Ingrado op internetconsultatie Onderwijs op een andere locatie

Onlangs sloot de internetconsultatie over onderwijs op een andere locatie. Ook Ingrado maakte gebruik van de mogelijkheid om haar visie te geven op particuliere scholen, bijzondere talenten en wereldreizen.

In de reactie, die je hieronder kunt downloaden, pleit Ingrado o.a. voor het volgende: 

  • geef de samenwerkingsverbanden meer vrijheid dan enkel particulier onderwijs extra in te mogen zetten.
  • de leerplichtambtenaar moet altijd gekend wordt in de tussen school en ouders gemaakte afspraken over sportieve en culturele talenten. Het betrekken van de leerplichtambtenaar objectiveert ook de keuze om tot maatwerk over te gaan.
  • betrek de leerplichtambtenaar altijd bij het tot stand komen van een alternatief onderwijsprogramma en de inhoud daarvan i.p.v. alleen melding doen van overeenstemming. Daarnaast pleit Ingrado voor richtlijnen (bijvoorbeeld geen toestemming in groep 8 of in examenjaar) voor het bevoegd gezag van de school, om ook daarmee het beleid te expliciteren en meer te uniformeren.
  • concretiseer afspraken over thuisonderwijs en het toezicht daarop. Bij thuisonderwijs ziet in dit wetsvoorstel de Inspectie toe op onderwijstijd en het volgen van het programma. Dat lijkt ons zeer moeilijk controleerbaar en dit aspect verdient wat ons betreft dan ook nadere verkenning.

Download de volledige reactie hieronder.

Downloads