Reactie Ingrado op brief Onderwijs op een andere locatie dan de school

Ingrado noemt in deze brief, de plannen die staatssecretaris Dekker in zijn kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan school schetst, goede mogelijkheden voor kinderen in 'andere omstandigheden'.

De plannen zijn volgens Ingrado goed geslaagd omdat het niet gaat om een verruiming zonder meer, maar er ook aandacht is voor de kwaliteit van en het toezicht op het onderwijs, juist in die bijzondere situaties.

Download hieronder de schriftelijke reactie van Ingrado.

Downloads