Notitie Ingrado over artikel 5 onder b (thuisonderwijs)

Ingrado heeft zich naar aanleiding van de kamerbrief Onderwijs op een andere locatie dan school afgevraagd wat de plannen van (toenmalig) staatssecretaris Dekker in de praktijk van de leerplichtambtenaar betekenen.

De vragen die Ingrado van leden kreeg over de brief, hebben betrekking op drie aspecten: Hoe moeten we nú handelen? Wanneer gaat een en ander veranderen? Wat gaan we dan anders doen en hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? In deze notitie bespreken we achtereenvolgens deze drie vragen.

Kernboodschap

  • Totdat andere wet- en regelgeving officieel is vastgesteld gelden de huidige wetten en regels;
  • Inwerkingtreding van eventuele nieuwe wetgeving is niet eerder te verwachten dan schooljaar 2017/2018, waarschijnlijker is dat het schooljaar 2018/2019 wordt;
  • In het traject om tot nieuwe wetgeving te komen is een internetconsultatie voorzien. Ingrado zal daaraan bijdragen, gevoed door vragen en adviezen van de leden.

Download de notitie hieronder.

Downloads