MAS folder voor scholenDe aanpak van schoolverzuim begint op school met een zorgvuldige registratie en verzuimaanpak. Nadat de school het verzuim bij DUO heeft gemeld treedt de MAS in werking. Speciaal om scholen te informeren over de MAS is een folder ontwikkeld: 'De Methodische Aanpak Schoolverzuim, zo handelen we bij schoolverzuim'. In de folder staan vier routes bij schoolverzuim beschreven in een overzichtelijke stappenplan.

Breng de MAS onder de aandacht op jouw scholen. Je vindt de folder hieronder als download.

Downloads