De MAS in Didactief

In Didactief, onafhankelijk vakblad voor leraren en leidinggevenden, onderzoekers en beleidsmedewerkers, van januari/februari 2018 staat een artikel over de MAS. Scholen zijn een belangrijke partner bij het voorkomen van schoolverzuim en schooluitval.