Onderzoek: Leerplicht bekeken door scholen

Om schoolverzuim effectief aan te pakken is het van belang dat onderwijs en leerplicht samen optrekken. Niet pas na een verzuimmelding, maar juist in een preventieve werkwijze. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) start na de verzuimmelding bij leerplicht en voorziet hier nog niet in.


Om de MAS te kunnen doorontwikkelen is onderzocht wat de communicatiestrategie richting scholen moet zijn. Wat is er nodig om de preventieve kant van de MAS te versterken?


Onderzoek
Regioplan deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar het beeld dat scholen hebben van leerplicht. Als we dat weten, is de gedachte, kunnen we daarbij aansluiten en scholen meer betrekken bij het methodisch werken.


> Lees de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek in Ingrado Magazine #41

> Download het volledige onderzoek van Regioplan