Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

Bij de aanpak van schoolverzuim is het belangrijk dat snel stappen worden gezet om (langdurige) schooluitval te voorkomen. Een eenduidige aanpak en duidelijkheid over wie wat doet in welke fase helpt daarbij. Daarom hebben Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) ontwikkeld.

Uitgelicht

MAS folder voor scholen

De aanpak van schoolverzuim begint op school met een zorgvuldige registratie en verzuimaanpak. Nadat de school het verzuim bij DUO heeft gemeld treedt de MAS…

MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. Bij…

Agenda