Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) is ontwikkeld door Halt, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en Ingrado om (langdurige) schooluitval te voorkomen.

De MAS zorgt door een eenduidige aanpak én duidelijkheid over wie wat doet in welke fase dat er snel stappen kunnen worden gezet bij de aanpak van schoolverzuim.

Meer uitleg over de MAS krijg je in deze animatie die Ingrado liet maken.

Uitgelicht

MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang…

Agenda