Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht/RMC

Ingrado heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vertaald voor leerplicht en RMC.

Gemeenten kunnen zelf een verdere vertaling maken naar hun werkpraktijk door te beschrijven wie welke stappen zet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Download hieronder de meest recente versie van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht en RMC.

Vanaf 1 januari 2019 moet bij gebruik van de meldcode gewerkt worden met dit afwegingskader.

Downloads