Afwegingskader meldcode leerplicht/RMC

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling. 

Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet.

Het afwegingskader wordt gebruikt bij stap 4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download de meest recente versie van het afwegingskader hieronder.

Downloads