Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat geldt voor professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie.

Dit geldt dus ook voor leerplichtambtenaren en RMC consulenten.

Verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie werken met de verbeterde meldcode. De meldcode is verbeterd doordat er in stap 4 en 5 van de meldcode gewerkt wordt met een afwegingskader

Meer weten over de meldcode en het afwegingskader? Lees hier hoe je ermee werkt.

Uitgelicht

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling leerplicht/RMC

Ingrado heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vertaald voor leerplicht en RMC. Gemeenten kunnen zelf een verdere vertaling maken naar…

Afwegingskader meldcode leerplicht/RMC

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 moeten professionals binnen onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp…

Agenda