Vrijstellingen onder de loep

In 2013 voerde ITS Radboud Universiteit Nijmegen op verzoek van Ingrado een onderzoek uit dat als doel had informatie te verzamelen over de groep jongeren die is vrijgesteld van de leerplicht op grond van artikel 5 onder a of 11 onder g maar wellicht toch nog onderwijs wil of kan volgen.

Conclusie
Hoewel de onderzochte wetsartikelen uiteenlopend zijn in toepassingsmogelijkheden, helderheid van de wettelijke kaders en wijzen waarop ze geïnterpreteerd worden, nemen ambtenaren de ruimte om maatwerk te leveren in hun streven leerbare kinderen alsnog de mogelijkheid te geven om te leren. Daarbij lijkt de ene leerplichtambtenaar soms meer de kaders van de wet op te zoeken dan de ander.

Artikel 5 onder a wordt door een deel van de ambtenaren te zwart / wit geacht: wél school of géén school. Zij hebben behoefte aan een mogelijkheid tot gedeeltelijke vrijstelling, waarbij de jongere zowel aanspraak maakt op persoonsgebonden budget én niet alle dagen van de week naar school móét, maar wel deels naar school kán. Vrijstellingen 11 onder g kunnen hierbij soms zinvol zijn, maar zijn slechts een ‘work-around’ in plaats van een oplossing.

Downloads