Onderzoek Regioplan naar groei vrijstellingen 5 onder a

Regioplan heeft vanuit onze beroepsgroep veel medewerking gehad bij de uitvoering van hun onderzoek naar de groei van het aantal  vrijstellingen 5 onder a. Het onderzoek bevat een aantal goede aanbevelingen.

Met name ‘borg onderwijsdeskundigheid bij artsen’ is een concrete, heldere aanbeveling die direct impact kan/zal hebben op het aantal vrijstellingen c.q. kan/zal onderbouwen hoe ‘terecht’ die aantallen zijn. Ingrado vindt dat passend onderwijs vraagt om een houding bij artsen/gedragswetenschappers die de focus legt op wat een kind wél kan. Het oordeel van de arts/gedragswetenschapper is immers bij een vrijstelling die door ouders wordt aangevraagd voor doorslaggevend belang.

Het onderzoek doet beleidsmatige aanbevelingen (zoals hierboven genoemd) én benoemt de rol van registratieve veranderingen.

Downloads