Onderzoek Leerplicht in het primair onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingevoerd. Scholen hebben de taak passend onderwijs te bieden en problemen bij leerlingen vroegtijdig te signaleren. Als leerlingen verzuimen kan dat een aanwijzing zijn voor problemen op school, in de thuissituatie of met de gezondheid. Juist daarom is het van belang om in een vroeg stadium – al in het primair onderwijs – de eerste signalen te herkennen.

Betrouwbare informatie over het verzuim van leerlingen is in dit kader van groot belang. Immers, een succesvolle aanpak begint bij een goed inzicht in de aard en omvang van de problematiek. Om een beter zicht te krijgen op de cijfers zijn per 1 april 2017 alle scholen voor primair onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aangesloten op het Verzuimregister van DUO.

Ingrado, de landelijke organisatie voor Leerplicht en RMC, wil graag beter inzicht krijgen in het verzuim en de verzuimaanpak in het primair onderwijs en heeft KBA Nijmegen gevraagd daar onderzoek naar uit te voeren.

Het uitgevoerde onderzoek had ten doel inzicht te verkrijgen in de omvang en aard van het ongeoorloofd en geoorloofd verzuim (met name ziekteverzuim) in het primair onderwijs (regulier en speciaal) en in de omgang van scholen en gemeenten (Leerplicht) met verzuim.

Download het onderzoek Leerplicht in het primair onderwijs >

Lees ook het artikel in Ingrado Magazine 35 >