Jaarverslagen

Het college van Burgemeester en Wethouders van een gemeente moet volgens artikel 25 van de Leerplichtwet elk jaar vóór 1 oktober verslag uitbrengen aan de raad over het in het laatst afgesloten school- of cursusjaar gevoerde beleid inzake de handhaving van de leerplicht en de kwalificatieplicht en de resultaten daarvan. Dat gebeurt in de vorm van een jaarverslag.

In het jaarverslag staan de resultaten van de bescherming van het recht op onderwijs. Niet alleen de aantallen uit de jaarlijkse opgave volgens artikel 25, ook de duiding van die cijfers dragen bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Door in het jaarverslag de data te duiden kunnen de doelen voor het volgend jaar gesteld worden.

Gemeenten kunnen veel leren van elkaars jaarverslagen en inspiratie opdoen bij elkaar. Zowel voor de inzet van middelen en mensen als voor de presentatie van de opbrengsten. Daarom delen we graag de jaarverslagen die we krijgen toegestuurd. Wil jij jouw (digitale) jaarverslag ook delen? Stuur het verslag dan naar info@ingrado.nl.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van recente jaarverslagen.

Downloads