Ambtsinstructie Leerplicht/RMC

Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 is aan het college opgedragen een instructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/RMC. Hierin wordt vermeld hoe de wettelijke taken die de gemeente zijn opgelegd moeten worden uitgevoerd.

Ook dient aangegeven te worden hoe overleg wordt gepleegd met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten en met welke instanties bij de uitvoering van de taken moet worden samengewerkt. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerplicht het karakter heeft van maatschappelijke zorg.

De instructie voor de medewerker leerplicht/RMC is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen. Meer achtergrond lees je in dit bericht.

De instructie kan worden aangepast aan de situatie in jouw regio en houdt rekening met de AVG en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Downloads