Schorsen en verwijderen

Met de invoering van passend onderwijs zijn de regels rondom schorsing en verwijdering veranderd voor het primair en het speciaal onderwijs. Daarom heeft de juridisch adviseur van Ingrado de notitie Schorsen en verwijderen gemaakt.

We willen met de notitie eenduidige informatie geven over het omgaan met schorsing en verwijdering en leerplichtambtenaren uniforme handvatten bieden om ouders en scholen te voorzien van de juiste informatie.

Bij de notitie vindt u een aantal bijlagen. In de Factsheet Schorsingen en Verwijderingen van de Inspectie van het Onderwijs zijn feiten en cijfers te vinden van de schooljaren 2009/2010 tot en met 2013/2014. Naast de factsheet vindt u hieronder ook een eerder overzicht met gegevens van 2007-2012 en een aantal uitspraken van de rechter over dit onderwerp.

Downloads