Instrumenten

Hieronder hebben we een aantal instrumenten voor u verzameld die helpen bij het uitvoeren van de leerplichtfunctie. Heeft u vragen of opmerkingen over een van de instrumenten? Neem contact op met het expertisecentrum van Ingrado

Formatiemeter leerplichtfunctie
Wilt u weten wat de ideale formatieomvang Leerplicht voor uw gemeente is? De Formatiemeter leerplichtfunctie 2014 helpt u erbij.

Download de formatiemeter hieronder >

Ambtsinstructie leerplicht/RMC juli 2018
Volgens artikel 16, lid 4 van de Leerplichtwet 1969 is aan het college opgedragen een instructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/RMC. Hierin wordt vermeld hoe de wettelijke taken die de gemeente zijn opgelegd moeten worden uitgevoerd. Ook dient aangegeven te worden hoe overleg wordt gepleegd met de leerplichtambtenaren in de omliggende gemeenten en met welke instanties bij de uitvoering van de taken moet worden samengewerkt. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat leerplicht het karakter heeft van maatschappelijke zorg.

De instructie voor de medewerker leerplicht/RMC is opgesteld om de gewenste werkwijze met betrekking tot het toezicht op de naleving van de leerplicht en het beleid op het gebied van voortijdig schoolverlaten zo duidelijk mogelijk, en toegesneden op de situatie in de regio, vast te leggen. Meer achtergrond lees je in dit bericht.

De instructie kan worden aangepast aan de situatie in jouw regio en houdt rekening met de AVG en de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

Download de ambtsinstructie hieronder >

Overzicht vrijstellingen
De Leerplichtwet kent twee verschillende vrijstellingen, namelijk vrijstelling van de inschrijvingsplicht en vrijstelling van geregeld schoolbezoek. U kunt hier alles over lezen in het document Vrijstellingen Leerplichtwet dat u hieronder kunt downloaden. Weet u niet zeker of er sprake is van een vrijstelling? Zie dan onze handige Stroomschema’s vrijstelling, verzuim of vsv?

Download het document Vrijstellingen Leerplichtwet hieronder >

VSv-Kompas
Het Verzuim- en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) helpt gemeenten en RMC -(sub)regio’s om koers te kiezen. Het VSv Kompas is een besloten omgeving in de vorm van een digitaal platform, waar alle informatie is gebundeld over verzuim en uitval, over de maatregelen die worden genomen en over de (organisatie-) middelen die daarbij worden ingezet.

Het gaat dan om informatie uit de Art 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de RMC effectrapportages, de convenanten en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC regio’s. Het VSv Kompas ordent deze informatie en helpt bij het maken van gerichte vergelijkingen van de eigen inzet en de eigen resultaten met de inzet en resultaten van andere gemeenten en regio’s.  

Aan de slag met het VSv Kompas >

Onderwijs-zorg
Welke mogelijkheden zijn er binnen de bestaande wet- en regelgeving om onderwijs en zorg te combineren? De behoefte aan maatwerkoplossingen voor jongeren die (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk niet naar school kunnen, is groot, zeker na de invoering van de nieuwe Jeugdwet en van passend onderwijs.

Wie is er verantwoordelijk en welk wettelijk kader is van toepassing? De Handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet geeft helderheid.

Download de handreiking onderwijs, zorg en de Leerplichtwet hieronder >

Downloads

Downloads