Achtergrondartikelen in IM

Het Ingrado Magazine volgt landelijke ontwikkelingen op de voet én zoomt in op goede voorbeelden uit de praktijk. Regelmatig verschijnen in IM achtergrondartikelen over onderwerpen waarbij Ingrado betrokken is. Welke artikelen zijn er de afgelopen jaren verschenen over 'kwetsbare jongeren'? U vindt ze hieronder.
 


Dynamo brengt kwetsbare jongeren in beweging
 

Dynamo brengt kwetsbare jongeren in beweging

Hoe krijg je jongeren die al een poosje buiten beeld zijn en geen start- kwalificatie hebben weer op de rails? Voor deze ‘onzichtbare’ en ‘kwetsbare’ groep schoolverlaters heeft het RBL West-Brabant Team West een gezamenlijke en activerende ‘make your move’ aanpak ontwikkeld. Ingrado Magazine liep een dagje mee met pilotproject Dynamo...

Lees het volledige artikel in het Ingrado magazine van maart 2016

Hoe dichten we het zomergat?

Hou kwetsbare leerlingen beter in beeld bij de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Zo luidde, kort samengevat, de oproep van de minister en de staats­secretaris dit voorjaar. De oproep was gericht aan scholen en gemeenten. Die brief, die mede is ondertekend door Ingrado en de VNG, doet nadrukkelijk ook een beroep op leerplicht en RMC. Reden voor Ingrado Magazine een belronde te houden langs verschillende regio’s...
 
Hoe dichten we het zomergat - kwetsbare jongeren


Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie - good practices
 

Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

In haar Kamerbrief Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie van december 2014 kondigt minister Bussemaker maatregelen aan om de kansen van deze groep jongeren te vergoten. Ingrado Magazine bezocht verschillende veelbelovende initiatieven in het land die op vernieuwende en creatieve wijze vooruitlopen op de uitwerking van de maatregelen. Lees over traject- begeleiding in Zeeland, de Culinaire Vakschool in Groningen en het Jongerenteam op het mbo in Zwolle...

Lees het volledige artikel in het Ingrado magazine van juni 2015


Het Ingrado magazine verschijnt drie keer per jaar en staat boordevol achtergronden, onderzoeken en nieuwsfeiten. Onmisbaar voor iedereen die betrokken is bij leerplicht en RMC.