Advies Onderwijsraad Meer kansen voor kwetsbare jongeren

Hoe kan het onderwijs jongeren in een kwetsbare positie zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige en waardevolle plaats op de arbeidsmarkt en in de samenleving? Deze vraag legde staatssecretaris Dekker najaar 2013 voor aan de Onderwijsraad.

In het advies ‘ Meer kansen voor kwetsbare jongeren’ (december 2013) beantwoordt de Onderwijsraad deze vraag langs twee lijnen:

  • Zorg voor een alternatief voor de startkwalificatie door twee uitstroomprofielen (onderwijs en arbeidsmarkt) in de entree-opleiding zodat er ook iets is voor jongeren die een startkwalificatie niet halen;
  • Zorg voor flexibiliteit op stelselniveau en kom daarmee tegemoet aan het andere tempo of de andere vormen die nodig zijn voor die jongeren die de startkwalificatie niet halen maar daar best toe in staat zijn.

Downloads