Kwetsbare jongeren

Hoe kunnen jongeren in een kwetsbare positie toch optimaal voorbereid worden voor arbeidsmarkt en samenleving?

In het najaar 2013 werd deze vraag door staatssecretaris Dekker expliciet gesteld in de vorm van een adviesvraag aan de Onderwijsraad. Het daarop volgende advies van de Onderwijsraad mondde in december 2014 uit in een brief van minister Bussemaker aan de Tweede Kamer onder de titel ‘ Meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie’ .

In dit dossier vind je de tot nu toe relevante stukken bij het onderwerp. De voornemens in de brief van de Minister worden in 2015 op verschillende niveaus uitgewerkt en omgezet naar toepassing in de praktijk. Zodra dit leidt tot resultaten worden deze toegevoegd aan dit dossier.

Uitgelicht

Advies Onderwijsraad Meer kansen voor kwetsbare jongeren

Hoe kan het onderwijs jongeren in een kwetsbare positie zo goed mogelijk voorbereiden op een zelfstandige en waardevolle plaats op de…

Nieuws

Agenda