Goede voorbeelden

Slim en slagvaardig kansen creëren voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar


In het kader van het programma ‘samen slim slagvaardig kansen creëren voor kwetsbare jongeren van 16-27 jaar’ zijn een zevental regio’s geïnterviewd over hun succesvolle aanpakken. We hebben de betrokkenen telkens bevraagd op: wat maakt dat dit werkt? Wat draagt bij aan het resultaat? Doe je voordeel met deze aanpakken uit de praktijk om kwetsbare jongeren te ondersteunen. 


In de schijnwerper: rode draden uit succesverhalen

Actieplan Achterhoekse jongeren naar werk, school of zinvolle dagbesteding

Duurzame samenwerking in RMC regio ‘West-Kennermerland’

Een intergrale aanpak voor kwetsbare jongeren in de gemeente Groningen

Lelytalent zet talenten van kwetsbare jongeren centraal in Lelystad

Maatwerk door actietafels in Roermond

MatchMakers voor jongeren zonder startkwalificatie in Zuid-Holland Zuid

Praktijk leren in Noord Oost Brabant

Meer over dit onderwerp