Kamerbrieven

Hier vind je een overzicht van de Kamerbrieven die ingaan op diverse specifieke gevolgen van de coronacrisis.


Kamerbrief stand van zaken onderwijs op afstand | 03 april 2020
In deze brief van de ministers Slob en Van Engelshoven lees je de laatste informatie over opvang voor kinderen van een ouder met een cruciaal beroep, kwaliteit van onderwijs op afstand, Ieder kind in beeld: onderwijs aan kinderen in kwetsbare posities, voorbereiding situatie na de meivakantie. Lees de Kamerbrief


Kamerbrief examens in het voortgezet onderwijs | 24 maart 2020
In deze brief van de ministers Slob en Van Engelshoven vind je informatie over aanvullende maatregelen. In de brief komen o.a. de volgende punten aan de orde: het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen, leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen, scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten. Lees de Kamerbrief


Kamerbrief continuïteit po en vo na maatregelen | 20 maart 2020
Hoe kan het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaan ondanks de crisis rondom het coronavirus? En hoe worden leraren en scholen ondersteund om leerlingen en studenten onderwijs op afstand te geven? In deze kamerbrief van minister Slob legt hij uit hoe hij de continuïteit en ondersteuning vorm wil geven. Lees de Kamerbrief


Kamerbrief eindtoets 2020 | 18 maart 2020
Minister Slob informeert de Tweede Kamer over het besluit dat leraren dit jaar geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8. Lees de Kamerbrief