Stappenplan handhavend optreden

In deze bijzondere periode van corona en gedeeltelijk (afstand) onderwijs staat het contact met de ouders en/of jongere nog steeds centraal. De functie van leerplichtambtenaar gericht op de bescherming van het recht op onderwijs staat voorop. Juist door in contact te treden, bijvoorbeeld door het afleggen van deurbezoeken, hebben leerplichtambtenaren tijdens de corona-crisis scholen, ‘verdwenen’ jongeren en hun ouders ondersteund.


Om het recht op onderwijs en ontwikkeling voor alle jongeren te beschermen beschikt de leerplichtambtenaar over verschillende instrumenten, waarbij het doel altijd is om ongeoorloofd schoolverzuim en uitval te voorkomen. Het gesprek met ouders en jongeren staat altijd op de eerste plaats, maar in sommige gevallen kan het nodig zijn dat een proces-verbaal wordt opgemaakt. Dit kan zijn omdat eerdere inzet niet heeft geholpen, maar ook vanwege luxeverzuim of absoluut verzuim. De rol van de leerplichtambtenaar en ketenpartners is beschreven in de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).


Opstarten handhavend optreden leerplichtambtenaren

Afgelopen periode is het onderdeel van de MAS dat gaat over handhaven niet uitgevoerd door leerplichtambtenaren. Nu de scholen in het  primair en voortgezet onderwijs weer open zijn gegaan, is het belangrijk om weer volledig volgens de MAS te gaan werken. Dat geldt ook voor mbo-scholen die beperkt open zijn voor praktijklessen, examens en de begeleiding van kwetsbare studenten. Hierbij hoort dat in voorkomende gevallen weer kan worden overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. In dit stappenplan is beschreven vanaf wanneer dit instrument weer kan worden ingezet. Het blijven bijzondere tijden en dit vraagt bij iedere casus om afweging van de leerplichtambtenaar.


Download het geactualiseerde stappenplan voor handhavend optreden (versie 27 augustus 2020)

Download de infographic (routekaart) bij het stappenplan

 

Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS)

De rol van de leerplichtambtenaar en ketenpartners is beschreven in de Methodische aanpak Schoolverzuim (MAS). Nog niet bekend met de MAS? Bekijk hier de animatie