Corona-onderwijsbulletin #1

Met dit bulletin informeert het ministerie van OCW haar ketenpartners een paar keer per week over antwoorden op vragen – bijvoorbeeld over verdere maatregelen die specifiek voor het onderwijs worden getroffen.  

In deze eerste mail vind je informatie over:

  • De website lesopafstand.nl, ter ondersteuning van scholen bij al hun vragen rond het bieden van goed afstandsonderwijs;
     
  • De doorgang van toetsen en examens in het voortgezet onderwijs;
     
  • De voorziening voor ouders met vitale beroepen;
     
  • Het speciaal onderwijs, en de speciale aandacht die leerlingen daar nodig hebben.

 

> Lees het corona-onderwijsbulletin #1

Lees ook de Q&A’s op de site van de Rijksoverheid