Omgaan met COVID 19 in het po

Meer over dit onderwerp

Handvatten voor schoolbesturen po vo - v...

Dit servicedocument biedt handvatten voor schoolbesturen in po en vo om uitvoering te geven aan de landelijke maatregelen…

Kamerbrief over de eindtoets 2020

Op 18 maart besloot minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) dat er als gevolg van de coronacrisis…

Corona-onderwijsbulletin #1

Met dit bulletin informeert het ministerie van OCW haar ketenpartners een paar keer per week over antwoorden op vragen – bijvoorbeeld over…

Kamerbrief continuïteit po en vo na maa...

Hoe kan het basis- en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk doorgaan ondanks de crisis rondom het coronavirus? En hoe…