Servicedocument over het coronavirus in het mbo

Het document biedt aanbevelingen voor besturen van erkende mbo-scholen (publiek en privaat) aangaande het initiële onderwijs. 


Dit zijn de belangrijkste punten:

  • De aanmelddatum voor schooljaar 2020-2021 wordt vooralsnog uitgesteld naar 1 mei. Aanmeldprocedures en intake kunnen voor volgend schooljaar in deze omstandigheden niet volgens de reguliere tijdlijn worden uitgevoerd.
     
  • MBO scholen worden verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van les op afstand, bijvoorbeeld een webinar voor meerdere studenten tegelijk en een telefonisch spreekuur van docenten. En wat gebeurt bij het verplicht sluiten van het leerbedrijf?


> Lees het servicedocument voor meer informatie.

> FAQ's die binnenkomen op het speciale corona-mailadres van de MBO Raad. De FAQ’s worden regelmatig aangevuld en wanneer nodig geactualiseerd.