Servicedocument en stappenplan gegevensdeling tussen onderwijs en zorg

Samen met Jeugdzorg Nederland en de MBO Raad heeft Ingrado een document opgesteld over het delen van persoonsgegevens. Wat mag wel en wat mag niet en hoe kom je tot een goede afweging om wel of geen persoonsgegevens te delen met een professional van een andere organisatie? Er mag meer dan jij of anderen misschien denken!

In het uitgebreide servicedocument staan de uitgangspunten voor het delen van persoonsgegevens, een stappenplan en een groot aantal praktijkvoorbeelden.

Daarnaast is er een handzame korte versie met het stappenplan informatiedelen.


> Download het servicedocument Delen van persoonsgegevens tussen onderwijs en zorg

> Download het stappenplan informatie delen