Algemene verordening gegevensbescherming

Welke effecten heeft de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 voor Leerplicht en RMC? Kan je met de AVG je werk eigenlijk nog wel uitvoeren? Het zijn vragen die bij veel medewerkers Leerplicht en RMC leven.

Het antwoord is een volmondig: ja. Je voert als medewerker Leerplicht/RMC een wettelijke taak uit en die kun je blijven uitvoeren.

Transparantie en verantwoording
Op zich verandert er niet zoveel ten opzichte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) die tot 25 mei 2018 van kracht was. Het grootste verschil bij het uitvoeren van de wettelijke taak is dat je moet laten zien hoe je omgaat met persoonsgegevens en dat je dit doet conform de nieuwe privacy wetgeving. Transparantie en verantwoording zijn belangrijke uitgangspunten in de AVG.

Preventief werken en de AVG
Leerplicht en RMC zijn in de afgelopen jaren de wettelijke taak echter ruimer gaan invullen, denk bijvoorbeeld maar aan de preventieve verzuimaanpak, deelname aan ZAT en wijkteams. Hoe zit het daarmee?

Het antwoord op die vraag en nog veel meer vind je in dit dossier. Meer lezen >

Uitgelicht

Servicedocument en stappenplan gegevensdeling tussen onderwijs en zorg

Samen met Jeugdzorg Nederland en de MBO Raad heeft Ingrado een document opgesteld over het delen van persoonsgegevens. Wat mag wel…

Gewone en bijzondere persoonsgegevens

Alle informatie die direct te herleiden is naar een persoon valt onder de noemer persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens Als medewerker leerplicht…

Gerelateerde vragen

Categorie: Privacy
dinsdag 26 juni 2018

De gegevens die de school mag melden bij de leerplichtambtenaar zijn opgenomen in het besluit verzuimmelding.

In het kader van het onderzoek naar het vermoedelijke ongeoorloofde schoolverzuim kunnen er wel vragen gesteld worden over welke inzet de school heeft gedaan en wat daarvan het resultaat is geweest.

School dient de ouders te informeren over de melding bij leerplicht, maar voorafgaand zijn er al meerdere gesprekken geweest. Een ouder of een jongere vanaf 16 jaar heeft recht op inzage in de gegevens die over hem worden verwerkt.

Agenda