Categorie: Regelgeving

De volgende artikelen vallen onder de categorie "Regelgeving"

Artikelen

DUO verwijzing

Het ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs, scholen en…

Verzuim 18+

De aanpak van verzuim is meer dan ooit…

Hoe is RMC vastgelegd in de we...

Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet…

Gewone en bijzondere persoonsg...

Alle informatie die direct te herleiden is naar…

Regelgeving bij handhaving

Strafrechtelijke handhaving bij een overtreding van de Leerplichtwet…