Categorie: Instrumenten

De volgende artikelen vallen onder de categorie "Instrumenten"

Artikelen

Stappenplan opstarten handhave...

In het Kamerdebat over onderwijs en corona van…

Afwegingskader meldcode leerpl...

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd.…

Meldcode huiselijk geweld en k...

Ingrado heeft het basismodel meldcode huiselijk geweld…

Downloads

Thuiszitten aanpakken? Deze hulpmiddelen bieden houvast. Handreikingen, maatwerkoplossingen…

Standaard voor het monitoren v...

Ingrado nam in 2017 het initiatief om samen…

MAS

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes…

Onderwijstijd in het mbo in re...

De Inspectie van het Onderwijs krijgt steeds vaker…

Schorsen en verwijderen

Met de invoering van passend onderwijs zijn de…

Instrumenten

Handhaving kan zich richten op jongeren en ouders,…

Instrumenten

Hier vindt u een overzicht van handreikingen, handboeken…

Instrumenten

Hieronder hebben we een aantal instrumenten voor je…

Stroomschema’s vrijstelling, v...

De wet- en regelgeving op het gebied van…