Versterking preventieve aanpak schoolverzuim, samenwerking onderwijs-leerplicht

Om schoolverzuim effectief aan te pakken is het van belang dat onderwijs en leerplicht samen optrekken. Niet pas na een verzuimmelding, maar juist in een preventieve werkwijze. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) start na de verzuimmelding bij leerplicht en voorziet hier nog niet in.


Om de MAS te kunnen doorontwikkelen is onderzocht wat de communicatiestrategie richting scholen moet zijn. Wat is er nodig om de preventieve kant van de MAS te versterken?


Regioplan deed in opdracht van Ingrado onderzoek naar het beeld dat scholen hebben van leerplicht. Als we dat weten, is de gedachte, kunnen we daarbij aansluiten en scholen meer betrekken bij het methodisch werken.


In Ingrado Magazine #41 besteedden we aandacht aan enkele uitkomsten van het onderzoek. Het volledige onderzoek vind je hieronder.
 

 

> Download het Eindrapport Doorontwikkeling MAS


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.