Verslag van de werklunches van Ingrado en Nidos

In december organiseerden Ingrado en Nidos twee werklunches tijdens de rayonbijeenkomsten in Eindhoven en Tiel over het verzuim van alleenstaande minderjarige vluchtelingen.

Aan elke tafel zaten 1 of 2 voogden (jeugdbeschermers) van Nidos en zo’n 10-12 lpa’s. Ook waren er twee beleidsmedewerkers van Nidos.

De aanwezigen voerden gesprekken met hen over hoe om te gaan met alleenstaande minderjarige vluchtelingen en met name het verzuim.

Samen kwamen ze tot een aantal bevindingen en suggesties voor verbeteringen:

  • Maatwerk nodig, per kind bekijken wat nodig is
  • Leerplichtambtenaar kan gebonden zijn, omdat school bijv. niet mee werkt
  • Netwerk versterken door als leerplichtambtenaar eerder in overleg gaan met jeugdbeschermer
  • Kortere lijnen benutten en afspraken maken met elkaar en deze ook nakomen
  • De leerplichtambtenaar weet wie de jeugdbeschermer is en onderhoudt contact met hem/haar.
  • Voogden Nidos onderhouden goede contacten (ze bellen terug etc.)
  • Nieuwsgierig zijn naar elkaar, geen aannames, maar vragen stellen

Elkaar kennen is stap 1
De werklunch werd door de deelnemers zeer gewaardeerd. Dat blijkt o.a. uit de woorden van een van hen: “Ik ga een stuk lichter van tafel na deze lunch, ik maak het zelf te zwaar. Een praktische oplossing is dat leerplicht en de jeugdbeschermer van Nidos elkaar kennen en korte lijnen met elkaar onderhouden. Zo vullen we elkaar goed aan.”

In 2018 gaan we deze samenwerking nog verder versterken. Heb je voor nu vragen? Of wil je een nadere kennismaking met/voorlichting van Nidos? Mail gerust.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.