Verbetering en aanscherping meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

De staatssecretaris van VWS wil de huidige meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld aanscherpen. Eén van de doelen: gebruik van de meldcode moet minder vrijblijvend worden.

In opdracht van VWS en VenJ wordt hier uitvoering aan gegeven door een onafhankelijke partij. Hierbij worden de VNG/gemeenten, Veilig Thuis, alsmede beroepsorganisaties, Augeo, de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, de PO Raad en andere relevante organisaties, waaronder Ingrado betrokken.

Uitwerken scenario's
Op 21 april vond de eerste werkconferentie plaats. Op basis van de bevindingen en inzichten uit deze werkconferentie worden op dit moment enkele scenario’s uitgewerkt op basis waarvan een verbetering van de meldcode invulling kan krijgen. De scenario’s zullen medio juni gereed zijn.

De meldcode maakt ook onderdeel uit van de ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.