Vavo voor 17-jarigen en de rol van RMC

Sinds dit studiejaar is het mogelijk gemaakt dat ook 17-jarigen die niet meer staan ingeschreven op een VO-school, mits zij in het betreffende studiejaar 18 worden, kunnen worden doorverwezen naar het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

Dit is alleen mogelijk als de jongere door RMC in het kader van het voorkomen en bestrijden van vsv, is doorverwezen. Het gaat hierbij niet om formele toestemming van de afdelingen leerplicht. Het betreft een doorverwijzing ter voorkoming en bestrijden van vsv.

Hoe de gevraagde toestemming moet worden vormgegeven is niet voorgeschreven in de wet. Een schriftelijke toestemmingsverklaring waarin RMC aangeeft kennis te hebben van de plannen van de betreffende jongere met daarbij de aanmelding voor het vavo als mogelijkheid ter voorkoming van vsv, is vooralsnog voldoende.

In de komende periode gaat Ingrado verkennen of er behoefte is bij onze leden aan een richtlijn voor de toepassing van deze nieuwe wetgeving.


Bekostiging

Deze minderjarige studenten aan het vavo zijn geen les- of cursusgeld verschuldigd voor zover zij op de eerste dag van het desbetreffende schooljaar de leeftijd van 18 jaren niet hebben bereikt, ongeacht of ze vol- of deeltijdstudent zijn.

Dit betekent ook dat studenten die gedurende een studiejaar 18 worden helemaal geen les- of cursusgeld betalen voor het betreffende studiejaar. Daarmee is hun situatie gelijk aan andere minderjarige leerlingen.

De studenten tellen wel mee voor de bekostiging die vavo-scholen ontvangen van het Rijk. Als een student 18 jaar wordt en bij de start van een nieuw schooljaar nog op het vavo zit, moet deze uiteraard wel cursusgeld gaan betalen.


> Lees meer in de wetswijziging


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.