RSS
13 jul

‘Samenwerking binnen grenzen’: onderzoek naar indeling RMC-regio’s en arbeidsmarktregio’s

Ingrado heeft samen met de VNG het ministerie van OCW advies uitgebracht over de indeling van RMC-regio’s. Het advies is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat KBA heeft uitgevoerd. Lees meer

12 jul

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wette

Ter versterking van de positie van mbo-studenten is die benaming nu ook in de wetgeving vastgelegd. Ook op enkele andere terreinen is hun positie versterkt door de verplichting een... Lees meer

12 jul

Betere samenwerking nodig om schoolverzuim te verlagen

De samenwerking tussen scholen en de leerplichtambtenaren moet verbeteren om het verzuim verder naar beneden te krijgen. Het doel is voor zowel de scholen als de handhavers van de... Lees meer

11 jul

‘Kwetsbare kinderen waren hun escape kwijt’

Tijdens de sluiting van de scholen klonken veel zorgen over kwetsbare kinderen in onveilige thuissituaties en leerlingen die niet bereikt konden worden. Die zorgen zijn terecht. Een... Lees meer

10 jul

Gemeenteraad stemt unaniem in met het initiatiefvoorstel van de PvdA

Op 9 juli is het initiatiefvoorstel van de PvdA Leiden om schooluitval onder MBO-ers te verminderen met algemene stemmen aanvaard door de gemeenteraad. Dat betekent dat vanaf... Lees meer