Stijging aantal voortijdig schoolverlaters

In het afgelopen schooljaar zijn 1.046 meer jongeren zonder diploma van school gegaan dan het voorgaande schooljaar. Het percentage voortijdig schoolverlaten (vsv) is gestegen van 1,91% naar 2,01%.

Oorzaken van de stijging kunnen een verkeerde studiekeuze, de toenemende multiproblematiek onder jongeren en de aantrekkende arbeidsmarkt zijn. Het aantal werkende jongeren onder deze doelgroep is toegenomen met 9%.


Het CBS doet momenteel onderzoek naar de stijging van het aantal jongeren met multiproblematiek en de aantrekkende arbeidsmarkt in relatie met het stijgend aantal vsv’ers. De resultaten van dit onderzoek worden voor de zomer verwacht. 


Nieuwe maatregelen

Minister van Engelshoven wil de aanpak vsv verder intensiveren om de stijging om te buigen. Hier wil ze volgende maatregelen voor nemen: onderzoek naar de oorzaken, versterken van de regionale inzet, inzet via de kwaliteitsagenda’s van mbo-scholen, meer bbl-plekken en wettelijke maatregelen.

 

De minister erkent dat voortijdig schoolverlaten een ‘complex en hardnekkig vraagstuk’ is en dat zij graag met eenzelfde inzet en betrokkenheid van veel partijen aan de slag wil. De minister houdt wel vast aan de doelstelling van maximaal 20.000 nieuwe vsv’ers in 2024.


Voor de zomer van 2020 wil de minister bestuurlijke gesprekken voeren met RMC-regio’s met het hoogste percentage vsv. Ook wil de minister met mbo instellingen in gesprek over de kwaliteitsagenda’s.


De minister benadrukt dat het afgelopen decennium een forse daling gerealiseerd is van het aantal voortijdig schoolverlaters en dat het niet makkelijk is om de resterende complexe groep te verkleinen, maar wel noodzakelijk.


Ingrado betreurt de stijging van het aantal jongeren dat zonder diploma het onderwijs verlaat, maar is hier zeker niet over verrast. Binnenkort sturen wij een reactie naar het ministerie van OCW op deze Kamerbrief waarin wij aangeven wat nodig is om voortijdig schoolverlaten middels een gedegen aanpak te voorkomen.

 

Meer informatie bij dit bericht

> Brief van minister Van Engelshoven aan de Tweede Kamer

> Infographic bij vsv-cijfers 2020


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.