RSS
24 Apr

MAS animatie: schoolverzuim lossen we samen op

De MAS beschrijft in een stappenplan vier routes bij meldingen van ongeoorloofd verzuim: vrijwillige jeugdhulp, HALT-straf, dwang in civielrechtelijk of dwang in strafrechtelijk kader. In de animatie... Lees meer

19 Apr

Veel aanvragen subsidie voor begaafde leerlingen

Van de 152 samenwerkingsverbanden hebben 147 een (gezamenlijke) subsidieaanvraag ingediend om het onderwijs- en ondersteuningsaanbod in hun regio verder vorm te geven. Dit meldt... Lees meer

19 Apr

Betere grip op schoolverzuim

Foto: OnderwijsgekTWENTE - De Noordoost-Twentse gemeenten hebben steeds beter grip op het schoolverzuim. Dinkelland, Losser en Oldenzaal werken samen bij het onderwijs en handhaving... Lees meer

18 Apr

Staat van het Onderwijs 2019: nog geen beweging naar inclusief onderwijs

Elk jaar publiceert de Onderwijsinspectie een rapport over de staat van het onderwijs. Op 10 april is de Staat van het Onderwijs van 2019 overhandigd aan minister Slob voor Basis-... Lees meer

18 Apr

Twents offensief om 7.000 uitvallers ‘te verleiden’

Alle 14 Twentse gemeenten, het onderwijs en Leren en Werken Twente staan klaar om een grote groep schooluitvallers te helpen. Deze partijen hebben gezamenlijk op 18 april jl. maar... Lees meer