RSS
14 jul

Financiële tegemoetkoming voor studenten die door coronacrisis een studievertraging oplopen

Alle studenten die van september 2020 tot uiterlijk eind januari 2021 een mbo-, hbo of een masterdiploma in het wo behalen in het eerste kwartaal van 2021 ontvangen eenmalig een bedrag ter... Lees meer

14 jul

Kabinet kondigt belangrijke stappen aan in Kamerbrief IBO JmAA

Het kabinet kondigt in de brief over de voortgang van de maatregelen IBO JmAA van 8 juli jl. aan dat zij, op basis van het advies over gegevensdeling, nog deze kabinetsperiode stappen zal zetten die... Lees meer

13 jul

‘Samenwerking binnen grenzen’: onderzoek naar indeling RMC-regio’s en arbeidsmarktregio’s

Ingrado heeft samen met de VNG het ministerie van OCW advies uitgebracht over de indeling van RMC-regio’s. Het advies is gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek dat KBA heeft uitgevoerd. Lees meer

12 jul

Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en een aantal andere wette

Ter versterking van de positie van mbo-studenten is die benaming nu ook in de wetgeving vastgelegd. Ook op enkele andere terreinen is hun positie versterkt door de verplichting een... Lees meer

12 jul

Betere samenwerking nodig om schoolverzuim te verlagen

De samenwerking tussen scholen en de leerplichtambtenaren moet verbeteren om het verzuim verder naar beneden te krijgen. Het doel is voor zowel de scholen als de handhavers van de... Lees meer