Slob en Blokhuis informeren kamer over voortgang maatregelen onderwijs-zorg

Met een brief over de voortgang van de landelijke maatregelen om onderwijs en zorg beter met elkaar te verbinden informeren minister Slob en staatssecretaris Blokhuis de Tweede Kamer. In november 2018 hebben zij de Tweede Kamer ingelicht over de maatregelen om professionals het makkelijker te maken om combinaties van onderwijs en zorg te bieden aan kinderen die dat nodig hebben.

In deze verbeteringen zit ook het wetsvoorstel voor de verandering van de vrijstelling 5 onder a. De internetconsulatie hebben we al eerder onder de aandacht gebracht en Ingrado heeft ook een reactie gegeven.


Inmiddels is er ook een internetconsultatie voor een wetsvoorstel over de doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp in de regio en voor een heldere rol van samenwerkingsverbanden bij verzuim. Ingrado heeft in de voorbereiding hierop al een reactie aan het ministerie gegeven.


De brief van Slob en Blokhuis is de moeite waard om  goed te lezen omdat dit een doorkijk geeft van de komende veranderingen die het dagelijks werk van de leerplichtambtenaar gaan beïnvloeden. Zo wordt aangegeven dat samenwerkingsverbanden en gemeenten de wettelijk plicht krijgen om samen een doorbraakaanpak op te zetten bij verzuim. Verder is ook aandacht voor het geoorloofd verzuim en het verbeteren van de op overeenstemming gerichte overleggen (OOGO’s).


> Lees de kamerbrief over de voortgang van de landelijke maatregelen onderwijs-zorg


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.