Slechte start van het schooljaar voor thuisgehouden kinderen

Op dit moment is er veel aandacht voor kinderen die thuisgehouden worden van zogenaamde Gülen-scholen. Met het oog op het recht op onderwijs voor alle kinderen en jongeren in Nederland is die aandacht terecht. Ieder kind heeft recht op een goede start van het nieuwe schooljaar.

Niet naar school of misschien wel plotseling naar een andere school, het zijn  ingrijpende gebeurtenissen. Natuurlijk hebben ouders alle recht een geschikte (andere) school te zoeken voor hun kind als ze daar aanleiding voor zien en natuurlijk moeten zij kunnen rekenen op de school als veilige plaats voor hun kind. Bij die beide aspecten (in- en uitschrijving en veiligheid) komt de overheid in beeld.

In- en uitschrijving
Om aan de ene kant recht te doen aan een vrije schoolkeuze en aan de andere kant het recht op onderwijs van kinderen zo goed mogelijk te beschermen kent de Leerplichtwet verantwoordelijkheid toe aan school en ouders. Ouders moeten zorgen voor inschrijving van hun kind op een school en erop toezien dat het kind naar school gaat. Bij wisseling van school geldt: geen uitschrijving zonder inschrijving. De oorspronkelijke school schrijft pas uit als het kind ingeschreven is en start op een nieuwe school. Tot die tijd blijft het kind leerling van de school.

Als een kind toch niet op school verschijnt moet de school melding doen van vermoedelijk ongeoorloofd verzuim bij Leerplicht. Leerplicht zal ouders dan in eerste instantie vaak oproepen voor een gesprek. Daarbij komen de inspanningen voor het vinden van een nieuwe school en de verantwoordelijkheid het kind zoveel mogelijk aan het onderwijs te laten deelnemen aan de orde.

Veiligheid
Ouders voelen uiteraard ook de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van hun kind. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het naar school gaan niet langer veilig is of zo gevoeld wordt, is de gemeente op een andere manier aan zet. In de betrokken gemeenten maken wethouders, schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en de gemeentelijke afdelingen betrokken bij openbare orde en veiligheid afspraken om een veilige schoolgang te garanderen.

Wanneer de leerplichtambtenaar in het gesprek met ouders of school of anderszins signalen krijgt dat het kind thuisgehouden wordt vanwege (het gevoel van) onveiligheid neemt hij of zij contact op met de betrokken gemeentelijke partners.

Een slechte start is geen verloren race
Kinderen hebben recht op onderwijs en gezamenlijk zorgen ouders, school en gemeente ervoor dat ze dit zo goed mogelijk kunnen verzilveren. De kinderen waar het hier om gaat hebben niet gevraagd om een slechte start van het schooljaar. De kans om er alsnog een mooi jaar van te maken kunnen we ze geven. Daarbij staan ouders, school en leerplicht voor een stevige uitdaging. Het is goed de motivatie en inspanningen van alle betrokkenen te zien. Daar kunnen de kinderen in ieder geval op rekenen.

 

Zie ook: het handboek verzuim primair onderwijs, hoe melden scholen vermoedelijk ongeoorloofd verzuim?


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.