Doorontwikkeling aanpak schoolverzuim: SAS wordt MAS

Op dit moment is Ingrado samen met het ministerie van V&J bezig met het door ontwikkelen van de strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (SAS) tot een methodische aanpak schoolverzuim (MAS). Deze methodische aanpak helpt de professional de juiste afwegingen te maken bij zijn werk.

Achterliggende gedachte bij het ontwikkelen van de SAS tot een brede aanpak schoolverzuim is dat de leerplichtambtenaar niet alleen strafrechtelijk optreedt. Juist in het traject voorafgaand aan een eventuele strafrechtelijke route speelt de leerplichtambtenaar een belangrijke rol.

Vragen als: heeft de school alles gedaan, ligt een strafrechtelijk traject voor de hand, kan worden volstaan met Halt of is een proces-verbaal nodig, of is er sprake van een duidelijke zorgvraag komen systematisch aan de orde bij het gebruik van de nieuwe methodische aanpak. Deze methodische aanpak helpt u bij het nadenken over en het  motiveren van de door u gekozen interventie.

Hoe gaan we komen tot een methodische aanpak?
De nieuwe aanpak wordt in nauwe samenspraak met het veld ontwikkeld. Zo hebben het OM, de Raad voor de Kinderbescherming en HALT samen met Ingrado zitting in de werkgroep die de ontwikkeling begeleidt. Daarnaast richten we een klankbordgroep in van potentiële gebruikers, mensen op de werkvloer,  die gevraagd wordt mee te denken over de verdere ontwikkeling van de methodische aanpak.

Wij vinden het van groot belang dat de gebruikers meedenken over de nieuwe handreiking. We nodigen u hiervoor van harte uit. Wilt u meedenken? Meld u dan aan als lid voor de klankbordgroep. U wordt dan gevraagd om op concepten te reageren. Daarnaast wordt er ook een bijeenkomst georganiseerd.

Meedenken tijdens najaarsconferentie
Wilt u vast kennismaken met de methodische aanpak schoolverzuim? Op de werkconferentie van Ingrado op 22 september 2016 kunt u meedenken over de verdere uitwerking van de handreiking. Meld u snel aan, er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.