RSS
16 jan

‘Mbo kan spilfunctie vervullen voor kwetsbare jongeren’

In het woud van instanties die zich met jongeren bezighouden kan het mbo bij uitstek een spilfunctie vervullen. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, kunnen met name de... Lees meer

16 jan

Wijziging van de Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2020–2024 in verband met onder

RMC-contactgemeenten ontvangen een specifieke uitkering voor het uitvoeren van de RMC-taken en het uitvoeren van het regionaal programma. Met de wijzigingsregeling zijn de loon- en... Lees meer

15 jan

Internetconsultatie Wet invoerring leerrecht

Minister Slob wil de Leerplichtwet aanpassen op het recht op onderwijs, zoals ook in het VN Kinderrechtenverdrag staat omschrijven. Jongeren krijgen daarmee het recht op zo volledig... Lees meer

15 jan

Reactie VOO op wetsvoorstel Leerrecht

Tweede Kamerlid Paul van Meenen (D66) heeft een initiatiefwetsvoorstel gemaakt met als doel het leerrecht van kinderen te versterken. Het voorstel regelt dat de jeugdarts een... Lees meer

14 jan

Reactie VNG op Internetconsultatie wet invoering leerrecht

In een reactie op de internetconsultatie wet invoering leerrecht laat de VNG weten dat gemeenten de richting van deze wet ondersteunen. Het is belangrijk om het recht op... Lees meer