Regioplan gaat toezicht op naleving leerplichtwet onderzoeken

In opdracht van OCW onderzoekt Regioplan het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Het onderzoek betreft po, so, vo en mbo en wordt begeleid door vertegenwoordigers van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en Ingrado.

Per januari 2012 is het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen niet langer de verantwoordelijkheid van gemeenten, maar van de Inspectie van het Onderwijs.

Onder de naleving wordt verstaan dat de school/instelling wettelijk ongeoorloofd verzuim tijdig meldt via het daarvoor aangewezen kanaal en dat de school/instelling een sluitende aanwezigheidsregistratie bijhoudt.

Eind 2014 is deze wetswijziging geëvalueerd. Daaruit volgden een aantal aanbevelingen en versterkingsacties.

Onderzoek binnen alle sectoren
Recent heeft het ministerie van OCW onderzoeksbureau Regioplan gevraagd te onderzoeken hoe het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet door scholen anno 2017 door de Inspectie is ingericht en hoe het wordt ervaren door de betrokken partijen.

Het onderzoek betreft de sectoren po, so, vo en mbo en wordt begeleid door vertegenwoordigers van het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en Ingrado.

Vul ook de enquête in
Half september ontvangen alle leerplichtorganisaties een uitnodiging voor een online enquête over dit onderwerp. Het onderzoek wordt mede begeleid door Ingrado en wij hopen dan ook van harte op uw medewerking.

Lees meer over de onderzoeksopzet >


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.