Reactie op kamerbrief: recht op ontwikkeling voor ieder kind

Een maand voor de landelijke Dag van de Leerplicht verscheen vandaag de brief van minister Slob aan de Tweede Kamer met daarin de cijfers schoolverzuim en vrijstellingen funderend onderwijs. Hij constateert onder andere dat het aantal thuiszitters hoog blijft. Ingrado deelt de zorg om deze groep.

Er ligt een uitdaging om voor 4.200 kinderen en jongeren die langer dan drie maanden niet op school zijn een passend aanbod te realiseren. En ze in beeld te houden tot ze weer op hun plek zijn.

Het goede nieuws dat we uit de brief kunnen halen is dat thuiszittende kinderen steeds beter en steeds eerder in beeld zijn. Daar kan het echter niet bij blijven. Ingrado is het met de minister eens dat de uitdaging groter is dan het in beeld hebben en dat daarom ook de ambitie verder moet gaan.

Daarom zet Ingrado zich, samen met vele anderen, ook in om de afgesproken ambitie dat in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit zonder passend aanbod te verwezenlijken.

Voor Ingrado betekent ‘passend aanbod’ een structurele oplossing én maatregelen om kinderen ook kans op ontwikkeling te bieden als die structurele oplossing niet onmiddellijk voorhanden is.

Daarbij zijn maatwerk, regie en doorzettingskracht van groot belang. Het gaat vaak om ingewikkelde problematiek die om een heel specifieke aanpak vraagt én om creativiteit en durf.

Maatwerk betekent voor Ingrado dat de bestaande mogelijkheden in onderwijs én zorg optimaal gebruikt worden, dat benoemd wordt waar die mogelijkheden tekort schieten en dat nieuwe mogelijkheden verkend en ontwikkeld worden.

In beeld hebben van kinderen en jongeren geldt niet alleen voor thuiszitters, maar ook voor verzuimende leerlingen. Als we staan voor het recht op onderwijs en het recht op ontwikkeling dan begint het natuurlijk bij het in beeld hebben van kinderen waarvoor het naar school gaan niet een vanzelfsprekendheid is.

Daar maken we samen in de gemeenten werk van omdat we willen voorkómen dat een kind thuis komt te zitten. Samen. Onderwijs en leerplicht, samen met ouders, samen met partners in zorg.

Want als er één ding wel zichtbaar is geworden de afgelopen jaren is het de manier waarop we bij verzuim en thuiszitten tot een oplossing kunnen komen door effectief samen te werken. Daar gaat Marc Dullaert in zijn interview dat ook naar de Tweede Kamer is verstuurd terecht op in.

Een kind verdient alle kans op onderwijs en ontwikkeling en op z’n minst een perspectief daarop wanneer het even niet gaat. Als er toch sprake is van langdurig verzuim is het belangrijk dat dat zo kort mogelijk is én dat er zo snel mogelijk een oplossingstraject wordt ingezet.

Daarom willen we preventief én samen aan de slag om goed onderwijs en kansen op ontwikkeling voor ieder kind te realiseren. Het is hun grondrecht.

Carry Roozemond
Directeur bestuurder Ingrado

Zie ook: "Aantal leerlingen dat thuiszit daalt niet"
Meer weten?: achtergronden bij thuiszitters


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.