Reactie Ingrado op internetconsultatie over de ‘doorbraakaanpak’

Tot 4 januari jl. kon worden gereageerd op de internetconsultatie over de 'doorbraakaanpak'. Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten doordat er vanuit onderwijs en jeugdhulp niet tijdig een passend aanbod komt. In de reactie van Ingrado benadrukken we o.a. zicht op verzuim en de rol van leerplicht/RMC.

Het voorstel regelt dat de taak voor samenwerkingsverbanden om te zorgen voor een dekkend aanbod explicieter in de wet komt. Ook wordt een verplichting gecreëerd voor samenwerkingsverbanden en voor gemeenten om een gezamenlijke doorbraakaanpak met casusregie vast te leggen om te komen tot een aanbod bij vastgelopen casuïstiek.

Ingrado is voorstander om explicieter vast te leggen dat er in gezamenlijkheid naar een passend aanbod gewerkt werkt voor alle leerlingen. We benadrukken daarbij het belang van het beeld dat er is op verzuim, geoorloofd en ongeoorloofd. En we benadrukken de rol die onze leden kunnen hebben bij het voorkomen van uitval door het ontbreken van een passend aanbod.


Meer over deze internetconsultatie:

> Volledige reactie Ingrado op internetconsultatie - 17 december 2020

> Factsheet Met andere ogen

> Doorbraakaanpak onderwijs en jeugdhulp: gaat het werken? (VNG)


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.