Rapport ‘schoolverzuim: de strafrechtelijke aanpak’

Op 6 juni stuurde staatssecretaris Dijkhoff (VenJ) het rapport ‘Schoolverzuim: de strafrechtelijke aanpak’ aan de Tweede Kamer. Centraal in het onderzoek, dat werd uitgevoerd door de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVenJ), staat de kwaliteit van informatie en informatie-uitwisseling bij het strafproces schoolverzuim.

De IVenJ toets de kwaliteit van informatie en informatie-uitwisseling aan de normen omschreven in de handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (SAS)  (Openbaar Ministerie en Ingrado, oktober 2012) en de methode raadsonderzoek voor schoolverzuim (Raad voor de Kinderbescherming, augustus 2013).

De IVenJ stelt vast dat deze normen adequaat zijn maar dat ze niet worden gehaald. Het strafproces schoolverzuim loopt hierdoor niet vast, de ketenpartners vangen elkaars tekortkomingen op, aldus de Inspectie.

Preventie werkt
In een beleidsreactie onderstreept de staatssecretaris het belang van preventie en de vroegtijdige inzet van vrijwillige (jeugd)hulp bij de aanpak van schoolverzuim. Hierbij wordt verwezen naar de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) waarin deze visie door Ingrado en ketenpartners HALT, VNG, OM en Raad voor de Kinderbescherming is vastgelegd.

Verder geeft de Staatssecretaris aan dat het onderzoek concrete aanknopingspunten biedt om de kwaliteit van de aanpak van schoolverzuim te verbeteren wat betreft de informatie en informatie-uitwisseling gedurende het strafproces schoolverzuim.

De volgende aanknopingspunten worden genoemd:

  • Het consultatiemoment tussen de RvdK en de afdeling leerplicht van gemeenten is erg belangrijk bij de aanpak van schoolverzuim.
  • Een goed voorbeeld is het pre-Justitieel Casusoverleg, wat al in een aantal regio’s plaatsvindt. Tijdens dit overleg kan de inzet van (vrijwillige) jeugdhulp in een vroeg stadium worden besproken, zodat een proces-verbaal wegens schoolverzuim kan worden voorkomen.

De kamerbrief en het rapport kun je lezen op de site van de rijksoverheid. Nieuwsgierig naar de MAS? Lees er alles over in ons online dossier.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.