Plannen voor het leven: oproep voor brede samenwerking in aanloop debat

Op 2 juli debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. Dat onderwerp gaat ons aan het hart. Daarom delen we in de aanloop naar het debat graag onze visie op passend onderwijs en thuiszitten. Dat doen we in de vorm van een brief aan de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een publicatie met de resultaten van het onderzoek naar thuiszitters in het voortgezet onderwijs dat Ingrado recent liet uitvoeren.

In de brief pleit Ingrado voor de (verdere) inrichting van de samenwerkingsverbanden, de afstemming van wet- en regelgeving en het realiseren van meer samenhang tussen de domeinen Onderwijs, Jeugd en Zorg. Download de brief hieronder om te lezen wat de visie van Ingrado is op passend onderwijs en thuiszitten.

Het verhaal achter de cijfers
3 juli bestaat Ingrado 35 jaar. Vanaf de oprichting in 1983 zet de vereniging zich in voor de bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling. De laatste jaren steeds meer ook met de focus op kinderen en jongeren voor wie onderwijs niet vanzelfsprekend is. Die bescherming van het recht op onderwijs en ontwikkeling staat centraal in ons handelen.

Ingrado heeft de - dreigende - thuiszitter op de kaart helpen zetten door verschillende onderzoeken uit te voeren. Recent voerden we een verkenning uit onder de 75 samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. Geïnventariseerd werd wat het effect is van getroffen maatregelen. We gingen op zoek naar het verhaal achter de cijfers. Deze publicatie, Het verhaal achter de cijfers - Thuiszitters in het voortgezet onderwijs, delen we graag. Klik hieronder om de publicatie te lezen.

Meer weten over thuiszitters? Bekijk ons dossier.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads