Onderzoek doorstroom praktijkonderwijs naar mbo

Een aanzienlijk deel van de leerlingen uit het praktijkonderwijs stroomt door naar het mbo. In de opdracht voor het praktijkonderwijs is geen sprake van doorstroom naar het mbo en mbo-diplomering, terwijl dit voor een groot deel van de leerlingen en scholen wel de praktijk is.

Dit is aanleiding geweest voor het Ministerie van OCW om door KBA een studie te laten uitvoeren naar de doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo. Bij deze studie wordt o.a gekeken naar de meerwaarde van de doorstroom naar het mbo en of de praktijkonderwijs jongeren die zijn doorgestroomd naar het mbo succesvol zijn in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Kwart leerlingen behaalt startkwalificatie
Eén op de vijf pro-leerlingen haalt al op de school voor praktijkonderwijs een diploma mbo-niveau 1 (entree). De meesten van hen stromen door naar mbo-niveau 2. Eenmaal op het mbo is het grootste deel van de doorstromers daar ook succesvol. Dat geldt ook voor de ongediplomeerde doorstromers die instromen op mbo-niveau 1. Op termijn lukt het ruim een kwart van alle praktijkonderwijs-leerlingen een startkwalificatie te behalen. Zie hiervoor ook de cijfers van het CBS.
 
Over het onderzoek zegt onderzoeksbureau KBA Nijmegen verder: "Het wettelijk kader voor het praktijkonderwijs is op een aantal terreinen niet scherp afgebakend en voor meerdere uitleg vatbaar. Over het algemeen lijkt de doorstroom van praktijkonderwijs naar mbo, ook gezien de resultaten van de praktijkonderwijs-leerlingen in het mbo, goed te functioneren. Er zijn echter verschillende signalen dat de discrepantie tussen het bestaande wettelijke kader en de huidige praktijk leidt tot onduidelijkheden en problemen rondom rechtmatigheid en verantwoordelijkheden.
 
Er zijn in de studie twee opties voor het wettelijke kader besproken. Download het onderzoek hieronder om te lezen welke opties dat zijn.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.

Downloads