Onderwijs op Maat voor dak- en thuisloze jongeren in Friesland

Op donderdag 19 mei vindt de kick-off plaats van het proefveld ‘Onderwijs op Maat’ Friesland. In dit proefveld krijgen (ex) dak- en thuisloze jongeren onderwijs dat is aangepast aan hun specifieke situatie en behoeften. Zo kunnen zij het halen van een diploma combineren met het op orde brengen van hun leven.

Tijdens de kick-off bespreken bestuurders en andere betrokkenen met elkaar wat deze jongeren nodig hebben en hoe te komen tot een brede en integrale aanpak op de uitvoeringspraktijk van gemeenten, onderwijs en het zorgveld in Friesland.

De kick-off
De start van het proefveld wordt verricht door de wethouders Koster (jeugd en onderwijs) en Ekhart (werk en inkomen) van de gemeente Leeuwarden. Deze wethouders maken zich vanuit de gemeente hard voor het proefveld Onderwijs op Maat in Friesland.
Professor Derk Loorbach (directeur Drift, Sociaal Economische Transities, Erasmus Universiteit) geeft zijn visie op het huidige onderwijssysteem en hoe te komen tot een brede samenhangende regionale aanpak waarbij geen jongeren worden buitengesloten.
 
Friese jongeren
Na de kick-off gaat het proefveld Onderwijs op Maat formeel van start met ongeveer 13 jongeren uit Leeuwarden die in augustus instromen naar school. Dit zijn (ex) dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 27 jaar die weer terug naar school willen om een diploma op MBO 2–4 niveau te halen.
Onderwijs op Maat is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Leeuwarden, de drie MBO-instellingen; ROC Friese Poort, Nordwin College en Friesland College, Zienn, Jeugdhulp Friesland en jongeren zelf. Het landelijk samenwerkingsverband Van de Straat, Kansfonds en het ministerie van OCW ondersteunen het initiatief.
 
Gezamenlijke onderwijsaanpak
(Dreigende) dakloosheid is een belangrijke oorzaak voor schooluitval. Dak- en thuisloze jongeren hebben immers wel belangrijker problemen aan hun hoofd dan hun diploma halen. Veel van deze jongeren hebben daardoor een achterstand in het onderwijs. Of ze krijgen, bijvoorbeeld door schulden, helemaal geen toegang tot het MBO-onderwijs.
Het proefveld  ‘Onderwijs op Maat’ wil tot een gezamenlijke onderwijsaanpak en tot structurele oplossingen komen. Het proefveld wil aansluiten bij de bestaande systemen en aanpakken in de regio. Het doel is om dak- en thuisloze jongeren economisch en sociaal zelfredzaam te laten zijn op een manier die past bij hun situatie, mogelijkheden en niveau.
Op 28 januari jongstleden is er in Groningen gestart met het proefveld gericht op 25 (ex) dak- en thuisloze jongeren weer terug naar school.
 
Locatie
De kick-off vindt plaats in Johannes de Doper Business Centre, Agora 4, 8934 CJ Leeuwarden en duurt van 9.15 uur (ontvangst) tot 11.30 uur (afsluiting).
 
Voor meer informatie

Peter van der Heijden
Directeur Studenten Service Centrum van Friesland College, 06-15 86 41 00.

Marleen van der Kolk
Stichting Zwerfjongeren Nederland en landelijk projectleider van het proefveld onderwijs op maat Groningen/Friesland, 06-30720138.


Ingrado nieuws ontvangen?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Vul hieronder jouw naam en email adres in


We gebruiken de gegevens die je hierboven invult uitsluitend voor onze nieuwsbrief. Je kunt je op elk moment afmelden. Bekijk onze privacyverklaring.